تبلیغات

ابزار وبلاگ

دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه - مقالات درباره نفت و گاز
دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه
جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست

چگونه گاز طبیعی قابل مصرف می شود

نم زدایی یا رطوبت زدایی

هزاره جدید در صنعت فرآورش گاز

واحدهای پالایش

استخراج گاز

فرآورش گاز با آمین

واحد تصفیه آب ترش و بازیافت گوگرد pdf download

فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی pdf download   

شیرین سازی گاز طبیعی با ادغام روش بیولوژیکی و فرایند Seaboard

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎزی ﺑﻪ روش ژﻧﺮﻳﻚ

روش GTL در صنعت فرآورش گاز ترش

تثبیت میعانات گازی

پالایشگاه گاز طبیعی

پلی‌اتیلن‌

میدان گازی پارس شمالی

پالایشگاه نفت

گاز طبیعی

حذف تک مرحله ای سولفید هیدروژن از جریان گازهای اسیدی در دمای پایین توسط محلول کاتالیست کیلات آهن در راکتور اتوسیرکولاسیون 

مطالعه و بررسی ساختار بلوری زئولیت ZSM-5 و تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر روی آن، توسط پراش سنجی پرتوایکس پودری 

بررسی نفوذ و به دام افتادن هیدروژن در فولاد کم کربن و کم آلیاژ حاوی کرم و مولیبدن 

بررسی اثر CO2 و H2O در تولید C5 توسط کاتالیست  بهینه شده F-T 

مدلسازی راکتور حذف تک مرحلهای سولفید هیدروژن از جریان گازهای اسیدی در دمای پایین توسط محلول کاتالیست کیلات آهن 

شبیه سازی پدیده تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط ایستا

تهیه آلیاژ PVC / NBR - BR و بررسی خواص مکانیکی آن 

تعیین فرمولاسیون سیمان کاری چاه اکتشافی منطقه بی بی حکیمه

مطالعه الکترودهای نازک فتالوسیانین به روش کرونو کولومتری

بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان کرومات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه

مطالعه آزمایشگاهی افت فشار جریان دو فازی درون شیر آلات

به کارگیری فن آوری بهبود انتقال حرارت در اصلاح شبکه مبدل های حرارتی پیش گرمکن پالایشگاه  نفت تهران

مطاله تجربی تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز به روش اکسایش جزیی غیر کاتالیستی

بررسی نقش چسباننده های سلیس و آلومینا در کاتالیست آهن هم رسوبی ارتقاء یافته با زئولیت HZSM-5 مورد استفاده در فرایند فیشر - تروپش

بررسی منشاء گازهای مخازن پرمین - تریاس جنوب ایران

مقایسه اثر پایه های و ارتقاء دهنده های مختلف بر کاتالیست کبالت در سنتز  فیشر - تروپش در راکتورهای بستر ثابت و ستون حبابی

تعیین نرخ تولید از چاه های نفت به کمک تحلیل گرهی

بررسی تغییر متغیرهای عملیاتی برج تقطیر هنگام ایجاد شوک و خروج از حالت یکنواخت

تاثیر ضریب رسوب گرفتگی در سطح و هزینه شبکه مبادله کن های گرمایی پیش گرمکن واحد تقطیر اتمفسریک

بررسی اقتصاد حرارتی برای میزان انتقال حرارت بهینه در سیکل تبرید

بررسی تاثیر خواص سیال بر پدیده مخروطی شدن آب در مخازن  هیدروکربنی

مطالعه ژئو شیمیایی و پتروگرافی رخساره های دو لومیتی سنگ مخزن  گازی دالان و کنگان در جنوب ایران

محاسبان تحلیل پینچ برای انتگراسیون حرارتی با استفاده از نرم افزار MATLAB 

بررسی آلایندگی و مصرف سوخت با کاربرد مخلوط MTBE و بنزین در خودروها

سنتز 2- فسفونوبیوتین -1و 2و 4- تری کربوکسیلیک اسید

بررسی تاثیر تشکیل رسوب نفت خام روی عملکرد مبدل های حرارتی واحد پیش گرمکن تقطیر اتمسفریک 

اتو کسلاسیون اسید های چرب و کاربرد آنها در تهیه بسته های آمولسیفایری

ساخت و بررسی بتون های عایق حرارت بر پایه ورمیکولیت و پرلیت داخل کشور

بررسی علل شکست کمپروسورهای نوع Screw

بررسی تجربی اثر نوع حلال بر راندمان استخراج آسفالتین از باقیمانده های پالایشگاهی

مدل سازی و شبیه سازی نشتی جریان در خطوط لوله انتقال نفت در حالت ناپایدار

بررسی اثر عوامل مختلف بر روی کیفیت روغن پایه تولیدی در کارخانجات تصفیه دوم

مدل سازی رسوب نفت خام در مبدل های حرارتی پیش گرمکن واحد تقطیر
 اتمسفریک و پیش بینی رسوب نفت خام سبک ایران با مدل جدید

بررسی محصول هیدروکربنی حاصل از کاتالیست آهن در یک راکتور دوغابی در  فرایند فیشر-تروپش

تفکیک و شناسایی نواحی مختلف مخزن با استفاده از روش های آماری چند متغیره 

بررسی متغیرهای عملیاتی در هنگام راه اندازی برج تقطیر

بررسی عوامل موثر در بسیپارش پیوندی وینیل سیانید بر پلی وینیل الکل توسط پتاسیم پرسولفات و نمک مور

بررسی کاربرد منومتیل آنیلین، متیل سیکلوپنتا د ینیل منگنزیتری کربونیل وفروسین به عنوان مواد افزایش دهنده عدد اکتان در بنزین موتور

بررسی عددی ناهمگنی های مخزن در نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از روابط فرکتالی

بررسی انتقال گاز طبیعی به صورت هیدرات و برآورد شرایط عملیاتی با زئولیت HZSM5 در فرایند فیشر تروپش

مطالعه طول عمر و امکان بازیابی کاتالیست آهن هم رسوبی ارتقاء یافته

طراحی برج های استخراج مایع - مایع RDC با استفاده از مدل ماندگی

شبیه سازی واحد نم زدایی از گاز طبیعی واحد رگ سفید

مطالعه انتقال جرم در راکتور اتو سیرمولاسیون برای حذف سولفید هیدروژن از گازهای اسیدی

تولید گاز سنتز توسط اکسیداسیون متان با اکسید روی

تخمین تخلخل با استفاده از مشخصه های لرزه ای

بررسی عملکرد برج مراکس

Merox

شرح فرآیند واحد مراکس نفتا

مراحل شیرین سازی گاز در پالایشگاه فجرجم

فرآیند مراکس

حذف تک مرحله ای سولفید هیدروژن از جریان گازهای اسیدی در دمای پایین توسط محلول کاتالیست کیلات آهن در راکتور اتوسیرکولاسیون 

مطالعه و بررسی ساختار بلوری زئولیت ZSM-5 و تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر روی آن، توسط پراش سنجی پرتوایکس پودری 

بررسی نفوذ و به دام افتادن هیدروژن در فولاد کم کربن و کم آلیاژ حاوی کرم و مولیبدن 

بررسی اثر CO2 و H2O در تولید C5 توسط کاتالیست  بهینه شده F-T 

مدلسازی راکتور حذف تک مرحلهای سولفید هیدروژن از جریان گازهای اسیدی در دمای پایین توسط محلول کاتالیست کیلات آهن

 صنعت چسب سازی

تکنولوژی حفاری نفت وگاز با لیزر

 پلیمرهای مقاوم حرارتی

انواع روغن کدامند؟

مـایع سازی هیـدروژن

نقش مهندسی شیمی در بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی ، پایگاه مهم تولید علم در ایران

اندازه‌گیری گازهای خطرناک و سمی

کاربرد بیوتکنولوژی در استحصال نیکل و کبالت

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بچه ها نظرتون در مورد مطالب وبلاگ چیه؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود آهنگ