تبلیغات

ابزار وبلاگ

دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه - آموزش زبان اینگلیسی
دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه
جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست

این مجموعه رو خودم دیدم و بسیار مفید هستش.
توضیح اینکه 30قسمت اول این مجموعه به صورت مبتدی تدریس شده و 30 قسمت دوم سطح متوسط و 20 قسمت آخر این مجموعه بصورت پیشرفته تدریس شده.
توضیح برای همکلاسی ها:اگه برای کسی دانلود مقدور نبود به مدیر سایت مراجعه کنه.
بخش اول : آموزش مبتدی

part1EFU.jpg

دانلود درس 1 با حجم 246 مگابایت : Nice to meet you
دانلود درس 2 با حجم 236 مگابایت : How are you
دانلود درس 3 با حجم 261 مگابایت : What does she look like
دانلود درس 4 با حجم 197 مگابایت : Where are you from
دانلود درس 5 با حجم 169 مگابایت : Do you speak English
دانلود درس 6 با حجم 159 مگابایت : My family
دانلود درس 7 با حجم 172 مگابایت : These are my relatives
دانلود درس 8 با حجم 174 مگابایت : What do you do
دانلود درس 9 با حجم 206 مگابایت : Where do you work
دانلود درس 10 با حجم 156 مگابایت : What time is it

دانلود درس 11 با حجم 164 مگابایت : What day is it?
دانلود درس 12 با حجم 151 مگابایت : How is the weather?
دانلود درس 13 با حجم 192 مگابایت : What are you wearing?
دانلود درس 14 با حجم 216 مگابایت : The Body
دانلود درس 15 با حجم 164 مگابایت : Whats the matter?
دانلود درس 16 با حجم 230 مگابایت : Home sweet home
دانلود درس 17 با حجم 218 مگابایت : Tell me about your furniture
دانلود درس 18 با حجم 268 مگابایت : Im hungry!
دانلود درس 19 با حجم 169 مگابایت : What sports can you play?
دانلود درس 20 با حجم 199 مگابایت : What did you do yesterday?

دانلود درس 21 با حجم 231 مگابایت : What are you going to do?
دانلود درس 22 با حجم 280 مگابایت : Would you like to go?
دانلود درس 23 با حجم 213 مگابایت : My Vacation
دانلود درس 24 با حجم 254 مگابایت : How do you travel?
دانلود درس 25 با حجم 232 مگابایت : How do you get there?
دانلود درس 26 با حجم 255 مگابایت : Ask me a question
دانلود درس 27 با حجم 240 مگابایت : I don't know.
دانلود درس 28 با حجم 175 مگابایتReview I (Lessons 1 to 9)
دانلود درس 29 با حجم 233 مگابایت : Review II (Lessons 10 to 18)
دانلود درس 30 با حجم 173 مگابایت : Review III (Lessons 19 to 27)

خش دوم : آموزش متوسط
استاد آموزنده : Nicole JONES

part2EFU.jpg


دانلود درس 1 با حجم 243 مگابایت : Welcome
دانلود درس 2 با حجم 253 مگابایت : Special days
دانلود درس 3 با حجم 174 مگابایت : Entertaining
دانلود درس 4 با حجم 239 مگابایت : At school
دانلود درس 5 با حجم 223 مگابایت : Location
دانلود درس 6 با حجم 202 مگابایت : Shopping
دانلود درس 7 با حجم 224 مگابایت : Did you buy this for me?
دانلود درس 8 با حجم 215 مگابایت : Activities
دانلود درس 9 با حجم 242 مگابایت : Listen to the music
دانلود درس 10 با حجم 214 مگابایت : Whats for dinner?
دانلود درس 11 با حجم 248 مگابایت : He is taller than I am
دانلود درس 12 با حجم 272 مگابایت : What is the tallest mountain?
دانلود درس 13 با حجم 279 مگابایت : At home
دانلود درس 14 با حجم 227 مگابایت : At the station
دانلود درس 15 با حجم 221 مگابایت : Do this
دانلود درس 16 با حجم 203 مگابایت : Past experiences
دانلود درس 17 با حجم 200 مگابایت : Future life
دانلود درس 18 با حجم 173 مگابایت : I wish upon a star
دانلود درس 19 با حجم 231 مگابایت : World knowledge
دانلود درس 20 با حجم 177 مگابایت : Getting around
دانلود درس 21 با حجم 168 مگابایت : Social Groups
دانلود درس 22 با حجم 214 مگابایت : Dining out
دانلود درس 23 با حجم 206 مگابایت : What are your job skills?
دانلود درس 24 با حجم 161 مگابایت : Talking on the phone
دانلود درس 25 با حجم 225 مگابایت : The Art
دانلود درس 26 با حجم 194 مگابایت : Transportation
دانلود درس 27 با حجم 168 مگابایت : Celebrations
دانلود درس 28 با حجم 173 مگابایت : Review I (Lessons 1 to 9)
دانلود درس 29 با حجم 179 مگابایت : Review II (Lessons 10 to 18)
دانلود درس 30 با حجم 218 مگابایت : Review III (Lessons 19 to 27)
بخش سوم : آموزش حرفه ای
استاد آموزنده :
Christopher OCONNELLpart3EFU.jpg

دانلود درس 1 با حجم 243 مگابایت : Horror Films
دانلود درس 2 با حجم 253 مگابایت : Rock N Roll
دانلود درس 3 با حجم 174 مگابایت : Space
دانلود درس 4 با حجم 239 مگابایت : On the farm
دانلود درس 5 با حجم 223 مگابایت : At the hospital
دانلود درس 6 با حجم 202 مگابایت : At the circus
دانلود درس 7 با حجم 224 مگابایت : At the beach
دانلود درس 8 با حجم 215 مگابایت : Crime dosent pay
دانلود درس 9 با حجم 242 مگابایت : At the a musement park
دانلود درس 10 با حجم 214 مگابایت : At the grocey store
دانلود درس 11 با حجم 248 مگابایت : At the playground
دانلود درس 12 با حجم 272 مگابایت : Under the weather
دانلود درس 13 با حجم 279 مگابایت : At the hotel
دانلود درس 14 با حجم 227 مگابایت : Fairy Tales & Legends
دانلود درس 15 با حجم 221 مگابایت : Christmas time
دانلود درس 16 با حجم 203 مگابایت : In the workshop
دانلود درس 17 با حجم 200 مگابایت : At the camp
دانلود درس 18 با حجم 173 مگابایت : At the doctors
دانلود درس 19 با حجم 231 مگابایت : Review 1 Lessons
دانلود درس 20 با حجم 177 مگابایت : Review 2 Lessons

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بچه ها نظرتون در مورد مطالب وبلاگ چیه؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود آهنگ