آلبوم کما:

قسمت

۵۵۱۱۰۱۶

تلافی

۵۵۱۱۰۱۵

بارون

۵۵۱۱۰۱۸

دلم گرفته

۵۵۱۱۰۱۷

سنگ غرور

۵۵۱۱۰۲۰

کی عوض شده

۵۵۱۱۰۲۱

خاطره

۵۵۱۱۰۱۹

طعنه

۵۵۱۱۰۲۲

باور

۵۵۱۱۰۲۳

آلبوم کما ۲:

فرشته من

۵۵۱۵۸۵

خنده و گریه

۵۵۱۵۸۶

وقت رفتن

۵۵۱۵۸۷

گل من

۵۵۱۶۸۳

خسته شدم

۵۵۱۶۸۴

ستاره ای

۵۵۱۵۸۵

تقصیر

۵۵۱۶۸۶

واسه اینکه

۵۵۱۶۸۷

چشمه های تو

۵۵۱۶۸۸

آلبوم کما ۳:

به عشق تو

۳۳۱۲۳۹۰

آهای تو عشق منی

۳۳۱۲۳۸۲

بیا دنبال من

۳۳۱۲۳۸۱

یه دنیا غم دارم

۳۳۱۲۳۸۴

اگه به تو نمیرسم

۳۳۱۲۳۸۶

من کجای زندگیتم

۳۳۱۲۳۸۷

من وتو

۳۳۱۲۳۸۸

زندگی بی تو مرگه

۳۳۱۲۳۸۳

قسم

۳۳۱۲۳۸۹

تا تو نباشی

۳۳۱۲۳۸۵

هر چی بگی همونه

۳۳۱۲۳۹۰

التماس

۳۳۱۲۳۹۱