تبلیغات

ابزار وبلاگ

دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه - نمونه سوال
دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه
جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست


به سادگی ذکر یک صلوات

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸
1118035.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده   263k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  379k
1213209.pdf
View Download
فارسی عمومی  475k
1215150.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  218k
1215153.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  266k
1220433.pdf
View Download
آیین زندگی  266k
1220434.pdf
View Download
انقلاب اسلامی  282k
1220435.pdf
View Download
تاریخ تحلیلی صدر اسلام  324k
1220479.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام  287k
1220498.pdf
View Download
اخلاق اسلامی  223k
1223175.pdf
View Download
آشنایی با قانون اسلامی ایران  226k
1229128.pdf
View Download
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  278k
1233025.pdf
View  Download
اندیشه 1 262k
1233031.pdf
View Download
اندیشه 2  352k
1233028.pdf
View Download
تفسیر موضوعی قرآن كریم  301k
1233033.pdf
View Download
اخلاق اسلامی  223k
1233038.pdf
View Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه  285k


نمونه سوالات دروس اختصاصی سال 88-891111019.pdf
View Download
ریاضی 2  331k
1111024.pdf
View Download
ریاضی عمومی 1  836k
1111025.pdf
View Download
ریاضی عمومی 2  354k
1111026.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل  341k
1113081.pdf
View Download
فیزیك پایه 2  607k
1114008.pdf
View Download
شیمی عمومی 1  309k
1114010.pdf
View Download
شیمی عمومی 2  344k
1114012.pdf
View Download
شیمی آلی 1  601k
1114014.pdf
View Download
شیمی آلی 2  485k
1114016.pdf
View Download
شیمی فیزیك 1  408k
1114018.pdf
View Download
شیمی تجزیه 1  359k
1114020.pdf
View Download
شیمی آلی 3  353k

1114021.pdf
View Download
شیمی فیزیك 2  363k
1114023.pdf
View Download
شیمی تجزیه 2  345k
1114025.pdf
View Download
شیمی معدنی 1  285k
1114027.pdf
View Download
مبانی شیمی كوانتومی  323k
1114028.pdf
View Download
زبان تخصصی شیمی  339k
1114029.pdf
View Download
سنتز مواد آلی  718k
1114031.pdf
View Download
شیمی تجزیه دستگاهی  281k
1114033.pdf
View Download
اصول صنایع شیمیایی  361k
1114035.pdf
View Download
شیمی معدنی 2  304k
1114037.pdf
View Download
شیمی محیط زیست  281k
1114039.pdf
View Download
طیف سنجی مولكولی  302k
1114040.pdf
View Download
كاربرد طیف سنجی در شیمی آلی  2136k
1114042.pdf
View Download
شیمی آلی فلزی  344k
1114044.pdf
View Download
شیمی هسته ای  288k
1114046.pdf
View Download
شیمی فیزیك آلی  536k
1114047.pdf
View Download
جداسازی و شناسایی تركیبات آلی  421k
1114049.pdf
View Download
نظریه گروه در شیمی  354k
1114050.pdf
View Download
اصول بیوشیمی  347k
1114056.pdf
View Download
مبانی شیمی پلیمر  408k
1114061.pdf
View Download
تاریخ علم شیمی  325k
1114062.pdf
View Download
خوردگی فلزات  335k
1114063.pdf
View Download
اصول محاسبات شیمی صنعتی  643k
1114071.pdf
View Download
شیمی صنعتی 2  354k
1114072.pdf
View Download
شیمی و تكنولوژی نفت  340k
1114075.pdf
View Download
شیمی و تكنولوژی مواد عذایی  337k


دانلود نمونه سوالا دروس عمومی سال89-90

1113224.pdf
View Download
فیزیک مقدماتی  304k
1118034.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  227k
1118035.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  259k
1211410.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  246k
1211411.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  201k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  205k
1212256.pdf
View Download
زبان عمومی - زبان خارجه  188k
1212261.pdf
View Download
زبان انگلیسی مقدماتی  182k
1212262.pdf
View Download
زبان انگلیسی مقدماتی  178k
1233040.pdf
View Download
آشنایی با فقه اسلامی  237k


1213209.pdf
View Download
فارسی عمومی  246k
1213210.pdf
View Download
فارسی عمومی  300k
1213211.pdf
View Download
زبان و ادبیات فارسی مقدماتی  239k
1220424.pdf
View Download
انقلاب اسلامی  247k
1220433.pdf
View Download
آیین زندگی - اخلاق کاربردی  200k
1220434.pdf
View Download
انقلاب اسلامی ایران  196k
1220478.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام خمینی  246k
1220479.pdf
View Download
اندیشه های سیاسی امام خمینی  243k
1220589.pdf
View Download
آشنایی با دفاع مقدس  247k
1220590.pdf
View Download
آشنایی با دفاع مقدس  244k

1223174.pdf
View Download
آشنایی با قانون اساسی  246k
1223175.pdf
View Download
آشنایی با قانون اساسی  246k
1229127.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  244k
1229128.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  198k
1233025.pdf
View Download
اندیشه 1  206k
1233026.pdf
View Download
اندیشه 2  255k
1233027.pdf
View Download
آیین زندگی - اخلاق کاربردی  196k
1233028.pdf
View Download
تفسیر موضوعی قرآن  256k
1233029.pdf
View Download
اخلاق اسلامی  246k
1233030.pdf
View Download
اندیشه اسلامی 1  203k
1233031.pdf
View Download
اندیشه اسلامی 2  192k
1233032.pdf
View Download
تفسیر موضوعی قرآن  250k
1233038.pdf
View Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه  213k
1233039.pdf
View Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه  263k

نمونه سوالات درس موازنه انرژی مواد امسال                      دانلود
آرشیو مطالب
نظر سنجی
بچه ها نظرتون در مورد مطالب وبلاگ چیه؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود آهنگ