تبلیغات

ابزار وبلاگ

دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه - نمونه سوال با پاسخ
دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه
جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست

دانلود یک سیری نمونه سوالات با پاسخسوالات


221038.pdf
View Download
ریاضی 1 221038  190k v. 2 Dec 22, 2009 1:07 AM pnu soal

221064.pdf
View Download
شیمی عمومی 2 221064  248k v. 2 Dec 22, 2009 1:07 AM pnu soal

221090.pdf
View Download
شیمی آلی 1 221090  436k v. 2 Dec 22, 2009 1:08 AM pnu soal

221131.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل 221131  190k v. 2 Dec 22, 2009 1:37 AM pnu soal

221187.pdf
View Download
شیمی تجزیه 1 221187  244k v. 2 Dec 22, 2009 1:37 AM pnu soal

221205.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 221205  180k v. 2 Dec 22, 2009 1:37 AM pnu soal

221247.pdf
View Download
شیمی تجزیه 2 221247  248k v. 2 Dec 22, 2009 1:37 AM pnu soal

221268.pdf
View Download
شیمی معدنی 1 221268  234k v. 2 Dec 22, 2009 1:38 AM pnu soal

221294.pdf
View Download
زبان تخصصی 221294  314k v. 2 Dec 22, 2009 1:38 AM pnu soal

221328.pdf
View Download
شیمی تجزیه دستگاهی 221328  293k v. 2 Dec 22, 2009 1:38 AM pnu soal

221361.pdf
View Download
شیمی معدنی 2 221361  236k v. 2 Dec 22, 2009 1:38 AM pnu soal

221380.pdf
View Download
شیمی محیط زیست 221380  239k v. 2 Dec 22, 2009 1:38 AM pnu soal

221396.pdf
View Download
مبانی شیمی پلیمر 221396  343k v. 2 Dec 22, 2009 1:39 AM pnu soal

221409.pdf
View Download
طیف سنجی مولکولی 221409  251k v. 2 Dec 22, 2009 1:39 AM pnu soal

221461.pdf
View Download
شیمی هسته ای 221461  203k v. 2 Dec 22, 2009 1:39 AM pnu soal

221477.pdf
View Download
شیمی آب 224177  232k v. 3 Dec 22, 2009 1:39 AM pnu soal

221498.pdf
View Download
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 221498  286k v. 3 Dec 22, 2009 1:40 AM pnu soal

221521.pdf
View Download
اصول بیوشیمی 221521  203k v. 2 Dec 22, 2009 1:40 AM pnu soal

223025.pdf
View Download
اصول محاسبات در شیمی صنعتی 223025  410k v. 3 Dec 22, 2009 1:40 AM pnu soal

223030.pdf
View Download
شیمی صنعتی 1 223030  356k v. 2 Dec 22, 2009 1:40 AM pnu soal

223067.pdf
View Download
شیمی صنایع معدنی 223067  137k v. 2 Dec 22, 2009 1:40 AM pnu soalپاسخp221038.pdf
View Download
  607k v. 1 Dec 22, 2009 1:40 AM pnu soal

p221064.pdf
View Download
  991k v. 1 Dec 22, 2009 1:46 AM pnu soal

p221090.pdf
View Download
  496k v. 1 Dec 22, 2009 1:49 AM pnu soal

p221131.pdf
View Download
  718k v. 2 Dec 22, 2009 1:59 AM pnu soal

p221187.pdf
View Download
  884k v. 2 Dec 22, 2009 2:12 AM pnu soal

p221205.pdf
View Download
  766k v. 2 Dec 22, 2009 2:21 AM pnu soal

p221247.pdf
View Download
  889k v. 1 Dec 22, 2009 2:21 AM pnu soal

p221268.pdf
View Download
  897k v. 1 Dec 22, 2009 2:27 AM pnu soal

p221294.pdf
View Download
  862k v. 1 Dec 22, 2009 2:32 AM pnu soal

p221328.pdf
View Download
  895k v. 1 Dec 22, 2009 2:37 AM pnu soal

p221361.pdf
View Download
  805k v. 1 Dec 22, 2009 2:42 AM pnu soal

p221380.pdf
View Download
  643k v. 1 Dec 22, 2009 2:46 AM pnu soal

p221396.pdf
View Download
  881k v. 1 Dec 22, 2009 2:51 AM pnu soal

p221409.pdf
View Download
  721k v. 1 Dec 22, 2009 2:55 AM pnu soal

p221461.pdf
View Download
  927k v. 1 Dec 22, 2009 3:22 AM pnu soal

p221477.pdf
View Download
  884k v. 1 Dec 22, 2009 3:29 AM pnu soal

p221498.pdf
View Download
  716k v. 1 Dec 22, 2009 3:37 AM pnu soal

p221521.pdf
View Download
  659k v. 1 Dec 22, 2009 3:43 AM pnu soal

p223025.pdf
View Download
  677k v. 1 Dec 22, 2009 3:53 AM pnu soal

p223030.pdf
View Download
  795k v. 1 Dec 22, 2009 3:59 AM pnu soal

p223067.pdf
View Download
  819k v. 1 Dec 22, 2009 4:11 AM pnu soalآرشیو مطالب
نظر سنجی
بچه ها نظرتون در مورد مطالب وبلاگ چیه؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود آهنگ